BADANIA PROFILAKTYCZNE U MĘŻCZYZN

BADANIA PROFILAKTYCZNE U MĘŻCZYZN

Wiedza na temat badań profilaktycznych w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Jednak jest to wiedza, która nie przekłada się na częstsze odwiedzania laboratoriów przez mężczyzn. Niestety czas gra bardzo dużą rolę, nie tylko w profilaktyce chorób nowotworowych, ale zwłaszcza otyłości, cukrzycy, czy chorób układu krążenia. Nie są one aż tak groźne w kontekście ryzyka śmierci, ale niektóre choroby przewlekłe, które z dnia na dzień postępują i są wykryte późno, mogą wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie. Zmiany wytworzone przez choroby, których można by było uniknąć dzięki badaniom profilaktycznym.

W zakresie badań można wyróżnić badania, które są dedykowane dla wszystkich mężczyzn niezależnie od wieku, ale bardzo duże ma znaczenie grupa wiekowa w jakiej pacjent się znajduje.

Badania profilaktyczne mężczyzn po 20. roku życia

 • morfologia minimum co 2-3 lata
 • lipidogram – czyi oznaczenie stężeń cholesterolu oraz trójglicerydów
 • badanie jąder – samodzielnie raz w miesiącu (po ukończeniu 18. roku życia), raz na 2-3 lata badanie u lekarza
 • zachowanie właściwej masy ciała – zbyt wysokie BMI jest wiodącym czynnikiem ryzyka chorób cywilizacyjnych takich jak – choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, niektórych nowotworów
 • pomiary ciśnienia tętniczego krwi
 • przynajmniej raz do roku wykonać badanie ogólne moczu

Badania profilaktyczne mężczyzn po 30. roku życia

 • nadal znaczenie mają badania ogólne – morfologia, mocz
 • lipidogram – jednak tu znaczenie ma częstotliwość – nie rzadziej niż raz na 2-3 lata
 • nie zmieniają się wytyczne co do pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz BMI
 • bardzo ważne jest badanie jąder, szczególnie u specjalisty

Badania profilaktyczne mężczyzn po 40. roku życia

 • oczywiście baza pozostaje niezmieniona tak jak we wcześniejszych latach, jednak wzrasta wykonywanie badań dodatkowych:
 • ocena ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • minimum raz w miesiącu badanie jąder

Badania profilaktyczne mężczyzn po 50. roku życia

 • w tej grupie wiekowej również podstawą badań jest morfologia, badanie moczu, stężenie glukozy, lipidogram, czy badanie jąder
 • dodatkowo pojawia się oznaczenia anty-PSA czyli badanie do wczesnego wykrywania raka prostaty
 • minimum raz do roku badanie na obecność krwi utajonej lub kolonoskopii – jest to równie istotne przy wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego
 • dodatkowo lekarz może zadecydować o potrzebie wykonywania oceny ryzyka złamań osteoporotycznych

Kluczowym elementem profilaktyki jest:

 • zachowanie zdrowego stylu życia
 • zadbanie o odpowiednią aktywność fizyczną
 • prawidłowe żywienie
 • unikanie palenia tytoniu i spożywania alkoholu niezależnie od wieku
 • zaleca się również profilaktyczną suplementację witaminy D przez cały rok.